Đánh giá: 5/5

Chuyển giao quy trình xây kênh TikTok 100k Follow trên Smartphone

Bởi Ceo TikTokVip - Chuyên Gia TikTok - CẤN MẠNH LINH


1,999,000 VNĐ

999,000 VNĐ

Hoặc sang trang mua online


Kiến thức thực tiễn

Truy cập mọi lúc mọi nơi

Hỗ trợ từng câu hỏi


Founder học viện Marketing quốc tế TIKTOKVIP
- 5 năm kinh nghiệm làm việc với thị trường công nghệ Trung Quốc 
- Được đào tạo chuyên sâu từ Douyin Trung Quốc trong 3 năm (Douyin là cha đẻ của TikTok)
- Người cố vấn đứng sau thành công của hàng loạt các tiktoker, kênh tiktok Triệu follow như Lê Chí Linh, Thiết Kế Elkey, Ceo Trần Oanh, Bùi Tiến Dũng 
- Người tạo nên trào lưu TikTok Business

Ceo TikTokVip - Chuyên Gia TikTok

CẤN MẠNH LINH

<php _e('Click to Call','call-now'); ?>